THÔNG TIN LIÊN HỆ


  • Địa chỉ: Khu Đô Thị Mới, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Chuyên viên kinh doanh: Vũ Thị Giang Anh
  • Điện thoại: 0911930588
  • Mail: vuthigianganh.trongthien@gmail.com 

Đường chỉ dẫn đến Đại lý ô tô Suzuki tại Hải Phòng